ΚΑΡΙΕΡΑ

 

Θα είναι χαρά μας να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε οτι θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Εφόσον το βιογραφικό σας πληροί τις προϋποθέσεις για διαθέσιμη θέση, εκπρόσωπος της εταιρείας  θα επικοινωνήσει μαζί μας.